AGBR

Asociația Grădinilor Botanice din România (AGBR) este o organizație științifică și cultural-educativă, non-guvernamentală, apolitică, non-profit, cu personalitate juridică, constituită conform O.G. nr. 26/30.01.2000.

Despre noi

Înființarea Asociației Grădinilor Botanice din Romania a reprezentat o necesitate obiectivă pentru cerințele de aderare a României la Uniunea Europeană și a fost sprijinită prin proiectul TEMPUS PHARE JOINT EUROPEAN PROJECT nr.14030/1999 care a vizat alinierea grădinilor botanice din România la standardele europene și înființarea unei organizații legale a acestora.

Misiune

  • susținerea dezvoltării grădinilor botanice din Romania în conformitate cu standardele internaționale;
  • recunoașterea și promovarea rolului grădinilor botanice românești la nivel național și internaţional;
  • promovarea potențialului de care dispun și susținerea programelor acestora, pentru atragerea de noi resurse financiare.